Linguamundi
Entrades al diccionari: 45800
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10764
Darrera actualització:
23-12-2011

Benvinguts! ____________________________ Welcome!

mapa

Linguamundi s un projecte de diccionari de les llenges del mn, que t la finalitat de recollir, des de diverses fonts, una informaci bsica sobre la diversitat lingstica del planeta.

Linguamundi no fa recerca primria sin que es limita a aplegar i sintetitzar informacions diverses, de manera que el diccionari inclou versions i dades diferents, a vegades fins i tot contradictries, sense que aix pressuposi que es donin per vlides o definitives.

Linguamundi s un projecte obert que s'anir completant a mesura que es disposi dels recursos necessaris, i a mesura que es vagi disposant de nova informaci actualitzada. s per aix que qualsevol aportaci que ens pugueu fer, en forma de comentari, subministrament de dades, suggeriment o esmena, ser benvingut. El diccionari permet fer una cerca pel nom de la llengua, per la famlia lingstica, pel pas on es parla i pel nombre de parlants. A ms dels noms de les llenges, el diccionari inclou els noms dels dialectes, amb els diferents glotnims per a cada cas, aix com amb diverses formes ortogrfiques emprades. El glotnim principal que apareix per a cada llengua o dialecte s el corresponent a la llengua catalana, ja sigui amb una denominaci consolidada o b com a proposta nostra de denominaci.

Linguamundi is a project of a world languages dictionary, which aim is to collect from different sources, basic information about the linguistic diversity of the planet.

Linguamundi does not do primary research. It only puts together and synthesizes various pieces of information, so that the dictionary includes versions and different data, sometimes even contradictions, without that meaning that any information is considered valid or definitive.

Linguamundi is an open project that will be growing as long as necessary resources and new updated information is available. Therefore, any contribution that you can make as regards comments, data, suggestions or corrections would be appreciated. The dictionary allows to do some research by the name of a language, by the lingistic family, by the country where it's spoken and by the number of speakers. Apart from the names of the languages, the dictionary includes the names of the dialects with the different glottonyms for each, and also different orthographic uses. The main glottonym that appears for each language or dialect is the one that corresponds to the Catalan language, either with a received denomination or as our own suggested one.

2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat ·