Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

ABAU

ABAU
Codi:AAU (17)
Altres noms:GREEN RIVER
Família:PAPUA
INDOPACÍFICA (26)
Grup:SEPIK-RAMU
Subgrup:SEPIK
País/Països:Papua Nova Guinea
província de Sandaun, districte de Green River a 28 pobles (17) rius Seìk i Green (28)
Nombre total de parlants:7267
7.267 segons cens de 2000 (17)
4.545 segons Wurm i Hattori el 1981 (17)
Alfabet:Alfabet llatí (26)
Fonts documentals:Bailey, David A. 1975. Abau language: Phonology and grammar.
Lock, Arjen and Maija Lock. 1993. "The development of an orthography."
Lock, Arjen. 2007. Phonology essentials Abau language.
Martin, William H. 1981. A sociolinguistic survey of Abau."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia