Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

ACHANG

ACHANG
Codi:ACN (17)
Altres noms:ACHO - TAI SA - CHUNG - ANCHAN - MONGHSA - NGO CHANG - NGAC´ANG - NGACHANG - NGATSANG - NGACANG - AHCAN - ACANG - ACH´ANG - ATSANG - ACHUNG - MAINGTHA
ANCHAN, CHUNG, TAI SA a Myammar (17)
Nom original:NGOCHANG (29)
Nom en altres llengües:Anglès ACHANG (17)
Espanyol Cast ACHO (12)
Família:SINOTIBETANA
Grup:TIBETOBIRMÀ
TIBETÀ (12)
Subgrup:LOLO-BIRMÀ
Subgrup BIRMÀ (17,29)
País/Països:Xina / Myanmar
XINA (12,18), prefactura autònoma de Dehong Dai-Jingpo i districte de Baoshan, oest de la província de Yunnan, prop de Myammar: a Longchuan, Lingbe, and Luxi (17)
MYAMMAR (12) Oest del riu Irrawaddy al districte de Katha, prop de Banmauk, i a Lashi. Tocant a Xina (17)
Dialectes:LIANGHE - LONGCHUAN - LUXI - MAIGTHA - MAINGTHA
LONGCHUAN, LIANGHE, LUXI a Xina (17)
MAINGTHA a Myammar (17)
Nombre total de parlants:29408
29.000 el 1990 (26)
60.000 (12)
25.000 (29)
Per països
27.708 a Xina segons cens 1990 (17)
20.441 a Xina segons cens 1982 (18)
1.700 a Myammar el 1983 (17)
Alfabet:Sense tradición escrita (26)
Dades sociolingüístiques:Molts utilitzen el xinès, el birmà o el dai a nivell de treball (17)
La majoria són grans (17)
Dades sociopolítiques:És una nacionalitat reconeguda oficialment a Xina (17)
Fonts documentals:http://www.china.org.cn/english/features/EthnicGroups/136893.htm


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia