Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ANUAK

Codi:ANU (17)
Altres noms:ANYWAK - ANYUAK - ANYWA - YAMBO - JAMBO - NURO - YEMBO - BAR - BURJIN - MIROY - MOOJANGA - DHO ANYWAA - ANWAK
Família:NILOSAHARIANA
Grup:SUDÀNIC ORIENTAL
Subgrup:NILÒTIC
Subgrup LUO (17)
País/Països:Sudan / Etiòpia
ETIÒPIA, (26) regió de Gambela, al sud. Prop dels rius Baro, Alworo, Gilo i Akobo (16)
SUDAN, (26) província de l’Alt Nil, prop dels rius Pibor i Akobo (16)
Dialectes:ADOYO - CIRO - LUL - OPENO
ADOYO, CÏRO, LUL, OPËNO (16)
Nombre total de parlants:98000
78.000 el 1991 (26)
Per països
45.646 a Etiòpia com a llengua materna segons cens 1998 (17)
2.114 a Etiòpia com a segona llengua segons cens 1998 (17)
56.000 a Etiòpia (29)
26.000 a Etiòpia (16)
52.000 a Sudan (16) segons UBS 1991 (17)
14.700 a Sudan (29)
Dades sociolingüístiques:34.311 monolingües a Etiòpia (17)
Dades sociopolítiques:Llengua del poble ANUAK (16)
Grup ètnic de 45.665 individus segons cens de 1998 (17)
Fonts documentals:GILLEY, Leoma G. 2004. \"The Lwoian family.\"


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia