Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

AFRIKAANS

Codi:AFR (17)
AF (ISO)
Altres noms:AFRIKAANDER - AFRIKANER - AFRIKANS
Nom en altres llengües:Anglès AFRIKAANS (21)
Espanyol AFRIKAANS (21)
Francès AFRIKAANS (21)
Família:INDOEUROPEA
Grup:GERMÀNIC
Subgrup:OCCIDENTAL (*)
País/Països:Sudàfrica / Namíbia / Botswana
SUDÀFRICA(*), els Coloureds són a la regió del Cap (16)
SUDÀFRICA, a Pretòria i Bloemfontein com a centres principals. També a Capetown, Johannesburg, Durban, i Port Elizabeth (17)
NAMÍBIA (*), regió de Rehoboth, al sud de Windhoek (16) els coloured són al sud Windhoek, Keetmanshoop i Lüderitz. (16)
BOTSWANA, al districte de Ghanzi, sud del districte de Kgalagadi prop de Sudàfrica, i al poble de Takatokwane al districte de Kweneng (17).
AUSTRALIA, CANADA, LESOTHO, MALAWI, NOVA ZELANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE (17)
Dialectes:AFRIKAANS del CAP - AFRIKAANS ORANGE
Formada com a resultat de parlars neerlandesos (*), d’altres llengües dels colonitzadors i de la llengua autòctona (11)
Existeix una variant de l’alemany parlat pels colonialistes el segle XVIII, amb trets de llengües Malai, Bantu, Khoisan, Portuguès, i altres llengües europees (17)
Dialectes
CAPE AFRIKAANS (WEST CAPE AFRIKAANS), ORANGE RIVER AFRIKAANS, EAST CAPE AFRIKAANS (17)
OORLAMS, varietat de l’Afrikaans parlada per natius sudafricans (28),
Nombre total de parlants:5965879
6.381.000 segons WA 1999 (17)
6.376.000 (12)
El 60% dels blancs sudafricans (11,12)
Per països
6.220.000 a Sudàfrica (12) 3.810.000 de COLOUREDS (16)
6,200,000 a Sudàfrica segons Christos van Rensburg el 1991 (17)
5.811.547 a Sudàfrica segons cens de 1996 (17)
156.000 a Namíbia (12), 42.000 de l’ètnia BASTER (16) 58.000 de coloureds (16)
133,324 a Namibia segons cens de 1991 (17).
20.000 a Botswana segons LBT 1995 (17)
6.000 a Botswana segons Cook 2004 (17)
Estatus:Regulat per Die Taalkommissie a Sudàfrica (25)
Oficial a Sudàfrica (*) i Namíbia (25,27) con juntament amb l’anglès (28)
Alfabet:Alfabet llatí (12)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en anglès (17)
10.300.000 com a segona llengua (17)
Serveix com a llengua franca tant a Sudàfrica com a Namíbia (28)
Dades sociopolítiques:Provenen de la colonització holandesa, descendents dels boers (28)
La meitat són blancs, i la resta són població mixta entre colons holandesos, indígenes hotentots, hindús, malais i esclaus negres. També n’hi ha de natius a Namíbia, a més de blancs i mestissos (28)
Els BASTER de Namíbia són descendents de francesos i holandeses, barregats amb els Khoi. Al segle XIX van arribar a declarar-se independents, i ho van tornar a fer el 1990 en contra del govern de Namíbia. S’ha portat el seu cas a la Subcomissió per a la Prevenció de Discriminació i Protecció de Minories de les Nacions Unides, Comissionat de Drets Humans. (16)
Els Coloureds són descendents d’holandesos i malais, o Khoisan o Xhosa. En general s’aplica a tot tipus de població mixta o mestissa (16)
Els Griqua són una branca dels Coloureds que van viure aïllats al bosc (16)
Els Coloureds, tot i ser discriminats pels blancs van preferir aliar-s’hi per por a un poder negre (16)
Fonts documentals:DE WIT, Gert. 1995. Review of An interpretive analysis of quantifier postposing phenomena in Afrikaans, by Oosthuizen, Johan.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia