Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

AGUL

Codi:AGX (17)
Altres noms:AGHUL - AGHULSHUY - AGULY
Nom original:AGUL TXHAL
Nom en altres llengües:Anglès AGHUL (17) AGUL (30)
Espanyol AGUL (12)
Rus агульский (30)
Família:CAUCÀSICA
Grup:TXETXENO-LÈSGUIC
SAMURIÀ (2)
Subgrup:LÈSGUIC
DAGUESTÀNIC (12,29)
País/Països:Rússia / Azerbaitjan
RÚSSIA (*), a la regió d’Agul i de Kurakh al sud del Daguestan (*) centre a Tpig (28) a més dels pobles de Richa, Burkijan, Tpig, Kurag, Burshag i Fite (29)

Dialectes:GEKXUN - KEREN - KOSHAN
KOSHAN, KEREN, GEKXUN, AGUL (17)
Situació:Amenaçada
Nombre total de parlants:29399
29.399 segons cens del 2002 (30)
19.000 segons cens de 1979 (17)
8.000, el 1959, (2)
8.782 (4)
20.000 (12)
12.000 (28)
14.000 (29)
Per països
17.373 a Rússia segons cens de 1989 (17)
19.000 com a llengua materna, segons cens de 1979 (17)
13.790 al Daguestan (29)
Estatus:Oficial conjuntamente amb 13 llengües més del Daguestan, encara que a la pràctica és el rus la llengua que exerceix com a oficial
Alfabet:Llengua no escrita, en algun cas s´ha usat el ciríl·lic, el georgià o el llatí (12) Darrerament, s´escriu en alfabet ciril·lic (29)
Dades sociolingüístiques:Els parlants d’AGUL solen ser bilingües amb el LÈSGUIC, que és llengua d’expansió cultural (*), o amb el rus (12,29)
Existeix una publicació en Agul (29)
S’ensenya en algunes escoles com a assignatura (29)
Dades sociopolítiques:Llengua dels aguls (2,12)
Grup ètnic de 17.728 a Rússia segons cens de 1989 (26)
Fonts documentals:З. К. Тарланов: Агульский язык. — Языки Российской Федерации и соседних государств: энциклопедия I. Москва: Наука, 1997.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia