Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

AINU

Codi:AIN (17)
Altres noms:AINU ITAK
Nom en altres llengües:Angles AINU (10)
Espanyol AINÚ (12)
Rus айнский (30)
Família:ALTAICA
D’afiliació dubtosa (1)
Desconeguda (2,12)
Aïllada (17)
Sovint assimilada a la família Altaica, o emparentada amb el coreà o el japonès (12)
Grup:JAPONÈS
País/Països:Japó
JAPÓ, a Hokkaido (*) i al nord de l’illa d’Honsú (12)
Illes Kuril, abans també al sud de l’illa de Sakhlin (17)
XINA (26)
Dialectes:HOKKAIDO - KURIL - SAKHALIN - TARAIKA
HOKKAIDO (EZO, YEZO), KURIL (TSISHIMA, SHIKOTAN). SAKHALIN (SAGHILIN), TARAIKA, (17)
Situació:Pràcticament extingida
Seriosament amenaçada (10,11)
Extingida a les illes Kuril i Sakhalin (10)
L’últim parlant de Sakhalin morí el 1994 (17)
Nombre total de parlants:15
15 segons informe UNESCO 2009 (30)
15 segons Alexander Vovin 1996 (17,30)
22.000 el 1988 (26)
16. 000 (4)
17.000 (2)
15.000 (12)
20 (24)
Alfabet:Sense tradició escrita (12)
Dades sociolingüístiques:Els ainu són bilingües amb el JAPONÈS (12,17)
Tots són grans (24)
S’estudia com a segona llengua (30)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 15.000 individus al Japó, la majoria només parlen japonès i hi estan integrats culturalment (17)
Grup ètnic de 30.000-50.000 individus (24)
Grup ètnic de 25.000 individus el 1984 (25)
Grup ètnic de 15.000 individus (28)
Fonts documentals:В. М. Алпатов: Айнский язык. — Языки мира: Палеоазиатские языки. Москва: Индрик, 1997. 126–138.
TOBA, Sueyoshi. 1983. Review of The genetic relationship of the Ainu language, by Patric, James.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia