Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

ASMAT

Codi:ASC Casuarina (17)
AST Central (17)
NKS Nord (17)
ASY Yaosakor (17)
Altres noms:ASMAT CASUARINA - ASMAT CENTRAL - ASMAT NORD - ASMAT YAOSAKOR - YAOSAKOR - KAWEINAG - MANOWEE - JAS - YAS - KEENOK
Casuarina: KAWEINAG (17)
Central: MANOWEE, JAS, YAS (17)
Nord: KEENOK (17)
Nom en altres llengües:Espanyol ASMATO (12)
Família:PAPUA
INDOPACÍFICA (26)
País/Països:Indonèsia
província de Papua, (*),
Casuarina: al costat dels rius Ewta i Kuti;
Central: al costat sud del riu Owap i nord oest del riu Farec;
Nord: a prop de la capçalera del riu Paterle Cocq;
Yaosakor: al costat sud del riu Sirac (17)
Dialectes:AJAM - MATIA - MISMAN - SAPAN - SIMAI
Casuarina: MATIA, SAPAN (SAFAN) (17)
Central: SIMAI (SIMAY), MISMAN, AJAM (AYAM) (17)
Nombre total de parlants:19000
19.000 el 1991 (17,26)
40.000 (12)
50.000 totes les variants segons Roesler 1987 (17)
Per variants dialectals
9.000 referit al Casuarina segons SIL 1991 (17)
7.000 referit al central segons Roesler TEAM 1972 (17)
1.000 referit al Nord segons SIL 1991 (17)
2.000 referit al Yaosakor segons SIL 1991 (17)
Alfabet:Alfabet llatí (26)
Dades sociolingüístiques:Alguns son bilingües en Indonesi (17)
Fonts documentals:Kana, Marit. 1981. Review of The Asmat languages of Irian Jaya, by Voorhoeve, C. L.
Voorhoeve, C. L. 1986. "We, people of one canoe—they, people of wood: Two Asmat origin myths."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia