Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ALABAMA

Codi:AKZ (17)
Altres noms:ALIBAMU
Alabama sgnifica “Els que recol•lecten l’arboç” (28)
Nom en altres llengües:Anglès ALABAMA (30)
Espanyol ALABAMA (12)
Família:AMERÍNDIA
Grup:HOKA-SIÚ
ALMOSÀ-KERESIÚ (26)
Subgrup:MUSCOGA
KERESIÚ (26)
País/Països:Estats Units
Estat de Texas (*) Reserva d’Alabama-Coushatta prop de Livingston al sudest de Texas. No hi ha parlants a Oklahoma (17)
Els alabama vivien originàriament als marges dels rius Mississippi i Alabama, vora l’actual Selma (Louisiana). Els koasati vivien als marges del Tennessee junt als llacs Gunterville i Wheeler, entre els rius Coosa i Tombigbee. (25)
Actualment ocupen la reserva estatal d’Alabama-Coushatta, vora la vila de Livingston, (30) a Polk County (Texas), i un grup encara roman a la reserva Kinder de Calcasieu Parish (Louisiana). (25)
Situació:Amenaçada
Sèriament amenaçada (30)
Nombre total de parlants:100
100 segons Timothy Montler 1997 (17)
256 segons cens de 1990 (17,26)
400 (4)
275 (30)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en anglès (17)
Són molt grans (30)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 500 a 600 individus segons Heather Hardy 1990 (17)
Llengua dels Alibamu o Albaamaha (25)
El 1702 hi havia 770 alibamu i el 1750 uns 250 koasati. El 1763 foren reduïts a 120 individus. El 1910 hi havia 300 alibamu i 100 koasati a Texas, endemés d’un nombre indeterminat i una vila Koasati amb els Creek d’Oklahoma. El 1960 hi havia 386 a Texas, segons Asher 200 parlants el 1980, i 500 en total el 1970. Segons dades de la BIA del 1995, a la reserva Alabama-Coushatta de Texas hi vivien 514 individus (935 al rol tribal), i a la Coushatta Tribe de Louisiana hi vivien 362 persones (cap al rol tribal). Segons el cens dels EUA del 2000 hi hava 1.088 Alabama-Coushatta de Texas i 974 Coushatta, o sia, 2.062 individus. (25)
Els Alabama-Quassarte Tribe, són administrativamente una subdivisió de la Muskogee Creek Nation, a Okfuskee , Oklahoma (30)
Fonts documentals:http://www.alabama-coushatta.com
RISING, David P. 1990. Kosati switch reference in discourse.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia