Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ALAWA

Codi:ALH (17)
Altres noms:ALAVA - KALLANA - LEEALOWA - AALAWA
Nom en altres llengües:Anglès ALAWA (10)
Espanyol ALAVA (12)
Família:AUSTRALIANA
Grup:GUNWINGGUAN
Subgrup:MARAN
País/Països:Austràlia
al nord (*), vores del riu Hodgson (12)
Land de Arnhem, riu Roper (17)
Situació:Pràcticament extingida
Seriosament menaçada (10,29)
Nombre total de parlants:22
22 segons NILS 2005 (30)
18 el 1991 (26)
17-20 segons M.Sharpe 1991 (17)
30 (4)
Dades sociolingüístiques:Bilingües en crioll (17)
Els joves només l’entenen una mica (17)
Dades sociopolítiques:Llengua del poble Alawa (17)
Fonts documentals:CUNNINGHAM, Margaret C. 1969. Alawa phonology and grammar.
SHARPE, Margaret C. 1970. "Alawa case relationships."
SHARPE, Margaret C. 1970. "Voice quality: A suggested framework for description and some observations."
SHARPE, Margaret C. 1994. "A triglot dictionary for the Alawa people, Australia."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia