Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ALJAVAR

Codi:ALY (17)
Altres noms:ALIAUAR - ALYAWARR - ALYAWARRA - ALYAWARRE - ALJAWARA - ILIAURA - YOWERA - ALIAWARRA
Nom en altres llengües:Espanyol ALIAUAR (12)
Família:AUSTRALIANA
Grup:PAMA-NYUNGAN
Subgrup:ARÀNDIC
País/Països:Austràlia
Territori del Nord i Queensland (12) àrees de Sandover i Tennant Creek (17)
Nombre total de parlants:1500
1.500 segons Hoogenrad 1991 (17,26)
1.000 (12)
Alfabet:Alfabet llatí (26)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en anglès (17)
Dades sociopolítiques:Estan dividits en tres grups: els del lago Nash, prop de la frontera amb Queensland, els de McDonald Dows, i els de la reserva Wallabri (28)
Fonts documentals:Hudson, Joyce, editor. 1977. Five papers in Australian phonologies.
Turtle, Nancy J. 1977. "Alyawarra phonology."
Turtle, Nancy J. 1981. "A suggested strategy for an Alyawarra literacy programme from a community development viewpoint."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia