Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

AUCÀ

Altres noms:AUKAN - NDYUKA - NDJUKÁ - NJUKÁ - DJOEKA - AUKAANS - OKANISI - DJUKA
NDJUKA és pejoratiu (17)
Nom en altres llengües:Espanyol AUCANO (12)
Família:MIXTA
Grup:De base anglesa (12,17)
País/Països:Surinam / Guaiana
SURINAM (12), a l’est dels riusMarowijne i Tapanahony, nordest del riu Cottica (17)
Dialectes:ALUKU - AUKAN - PARAMACCAN
AUKAN, ALUKU (ALOEKOE, BONI), PARAMACCAN (17)
Nombre total de parlants:21500
15.000 (12)
21.500 (17)
15.542 a Surinam, 14.353 en el dialecte AUKAN segons cens 1980 (17)
Dades sociopolítiques:Es tracta d’ex esclaus fugits a la selva, culturalment amb moltes arrels africanes (17)
Fonts documentals:Grimes, Joseph E., editor. 1972. Languages of the Guianas.
Huttar, George and Evert Koanting. 1993. "Are Ndjuká comparative markers verbs?."
Huttar, George L. 1972. "A comparative word list for Djuka."
Huttar, George L. 1981. "Some Kwa-like features of Djuka syntax."
Huttar, George L. 1982. A Creole-Amerindian pidgin of Suriname.
Huttar, George L. 1985. "Sources of Ndjuka African vocabulary."
Huttar, George L. 1986. "Kikongo, Saramaccan, and Ndjuka."
Huttar, George L. 1987. "The Afaka script: An indigenous creole syllabary."
Huttar, George L. 1991. "Ndjuka organization of experience: African or universal?."
Huttar, George L. 1992. "Afaka and his Creole syllabary: The social context of a writing system."
Huttar, George L. 1994. "Lexical borrowing, creolization and basic vocabulary."
Huttar, George L. 1996. "Epenthetic ‘-mi’ in Ndyuka: A transitive marker?."
Huttar, George L. and Mary L. Huttar. 1972. "Notes on Djuka phonology."
Huttar, George L. and Mary L. Huttar. 1988. "A humorous Paramaccan text."
Huttar, George L. and Mary L. Huttar. 1994. Ndyuka.
Huttar, Mary L. and George L. Huttar. 1997. "Reduplication in Ndyuka."
Koanting, Evert D., Carlo T. Velanti, and Louis M. Shanks, editors. 2000. I de, i mu abi!: 350 dii ondoo feifitenti nongo taki fu Okanisi (Spreekwoorden en gezegden in het Aukaans).
Levinsohn, Stephen H., editor. 1981. Discourse studies in Djuka and Saramaccan.
Park, James F. 1981. "Paragraph in Djuka deliberative discourse."
Shanks, Louis M., Evert D. Koanting, and Carlo T. Velanti, compilers. 1994. A buku fu Okanisi anga Ingiisi wowtu (Aukan - English dictionary).
Shanks, Louis, Evert D. Koanting, and Carlo T. Velanti, editors. 2000. A buku fu Okanisi Anga Ingiisi wowtu = Aukan - English dictionary and English - Aukan index.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia