Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ALUR

Codi:ALZ (17)
Altres noms:LUR - ALORO - ALUA - ALULU - LURI - DHO ALUR - JO ALUR
Nom en altres llengües:Espanyol ALURO (12)
Família:NILOSAHARIANA
Grup:SUDÀNIC ORIENTAL
Subgrup:NILÒTIC
Subgrup LUO (17)
País/Països:R D Congo / Uganda
Congo (*), regió d’Alt Zaire, zona de Mahagi i nordoest de Djalasiga (16) província Oriental (17)
UGANDA (*), nord del llac Alberto (16)
Dialectes:JOKOT - JONAM - MAMBISA - WANYORO
JONAM, JOKOT, MAMBISA, WANYORO (16) a Uganda (17).
Nombre total de parlants:1209000
920.000 (17) el 1993 (26)
800.000 (12)
Per països
459.000 a Uganda segons Johnstone i Mandryk 2001 (17)
540.000 a Uganda (12)
423.000 a Uganda un 2% de la població (16)
420.000 a Uganda segons Johnstone 1993 (17)
750.000 a RD Congo segons Johnstone i Mandryk 2001 (17)
521.000 a Congo, un 1% de la població (16)
500.000 a Congo segons UBS 1991 (17)
Dades sociolingüístiques:Diaris i programes de radio (17)
Fonts documentals:KUTSCH LOJENGA, Constance. 1992. "Vowel harmony in Alur: On the crossroads of two systems."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia