Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

AMERAX

Altres noms:Pot ser més un argot que una llengua pròpiament dita
Família:AÏLLADA / DESCONEGUDA
País/Països:Estats Units
Dades sociopolítiques:No hi ha parlants que la tinguin com a llengua materna (17)
Seria una llengua amb influència àrabs parlada per Neo-Musulmans a les presons (17)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia