Linguamundi
Entrades al diccionari: 45751
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10740

ANDH

Altres noms:ANDHA - ANDHI
Família:AÏLLADA / DESCONEGUDA
País/Països:Índia
Maharashtra, districtes de Nanded, Parbhani, Yeotmal; Andhra Pradesh; Madhya Pradesh (17)
Nombre total de parlants:80000
80.000 segons IMA 1991 (17)
Dades sociolingüístiques:Parlen Marathi com a llengua materna (17)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia