Linguamundi
Entrades al diccionari: 45749
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10740

ANDI

Codi:ANI (17)
Altres noms:ANDÍ - ANDII - QWANNAB - ANDIY
Nom original:KWANNAB MITXTXI
Nom en altres llengües:Anglès ANDI (30)
Espanyol ANDI (12)
Rus АНДИЙСКИЙ (30)
Família:CAUCÀSICA
Grup:ÀVAR-ANDI-DIDO
TXETXENO-LÈSGUIC (2)
ORIENTAL (26)
Subgrup:ANDI
DAGUESTÀNIC (2,12)
País/Països:Rússia
sud del Daguestan (17), vall de Kazi Kulmukh (12)
Poblacions de Andi, Gunkho, Gagatl, Ashali, Rikvani, Chankho, Zilo, Munib, Kvankhidatl, a Botlikh (30)
Dialectes:GAGATL - KVANXIDATL - MUNIN - MUNIN - RIKVANI - ZILO
La considera un grup de llengües on hi hauria AJVAJA, BAGVAL, BOTLIJ, CHAMALAL, GODOBERI, KARATA I TINDI (29)
Vinculada amb l’ÀVAR (2)
Dialectes
MUNIN, RIKVANI, KVANXIDATL, GAGATL, ZILO. (17)
Situació:Amenaçada
Sèriament amenaçada (30)
Nombre total de parlants:23729
23.729 segons cens de 2002 (30)
10.000 segons UBS 1993 (17,26)
40.000 (12)
Alfabet:Sense tradició escrita (*)
Dades sociolingüístiques:Els parlants d’ANDI són bilingües amb l’ÀVAR, llengua que utilitzen a nivell escrit (12)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 20.000 individus segons A E Kibrik 1990 (26)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia