Linguamundi
Entrades al diccionari: 45746
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10740

ANFILLO

Codi:MYO (17)
Altres noms:MAO SUD
Família:AFROASIÀTICA
Grup:OMÒTIC
Subgrup:GONGA
GONGA-GIMOJAN (29)
País/Països:Etiòpia
a l’oest a l’interior (10), a Anfillo a l’oest de Dembi Dolo (17)
Situació:Extingida
En situación crítica (30)
Nombre total de parlants:0
500 segons SIL 1990 (*)
Dades sociolingüístiques:Molts parlen també l’Oromo (17) llengua que es va imposant (29)
Tots els parlants d’Anfillo són grans (17)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 1.000 individus segons SIL 1990 (17)
Fonts documentals:SIEBERT, Ralph, Kati Siebert, and Klaus Wedekind. 2002. "Sociolinguistic survey report on languages of the Asosa - Begi - Komosha area part 1."
WEDEKIND, Charlotte and Klaus Wedekind. 2002. "Sociolinguistic survey report of the Asosa - Begi - Komosha area: part II."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia