Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ANNOBONÈS

Altres noms:FA D´AMBU - PAGALU
Diferent del Crioll de Fernando Poo i del de Guinea Bissau i Cap Verd (17)
Família:MIXTA
Grup:De base portuguesa (16)
País/Països:Guinea Equatorial
GUINEA EQUATORIAL, a Annobon, Biombo, illes Pagalu (16)
ESPANYA (17)
Nombre total de parlants:2500
9.200 (16)
2.500 segons SIL 1999 (17)
2% de la població de Guinea Equatorial (16)
2.000 a l’illa d’Annobon (17)
500 a Malabo a l’illa de Bioko (17)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en espanyol, llengua del govern i de l’educació (17)
Dades sociopolítiques:La llengua és considera signe d’identitat (17)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia