Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ANUFO

Codi:CKO (17)
Altres noms:CHOKOSI - CHAKOSI - KYOKOSI - TCHOKOSSI - TIOKOSSI
Família:NIGEROCONGOLESA
Grup:KWA
Subgrup:NYO
País/Països:Ghana / Benín / Togo
GHANA, (26) nordest al voltant de Wawjayga (17)
BENIN, (26) província d’Atakora, subprefactures de Cobly i Boukombe (17)
TOGO, (26) regió de Savannah al nord, entorn de la población de Mango (17)
Nombre total de parlants:137600
105.000 segons L.Vanderas CRC 1991 (17,26)
137.600 el 2002 (17)
Per països
53.000 a Ghana el 1995 (17)
66.000 a Ghana el 2003 (26)
10.000 a Benin el 1991 (17)
13.800 a Benín segons SIL 2002 (26)
41.800 a Togo segons Vanderas 1991 (17)
57.800 a Togo segons SIL 2002 (26)
18.000 de l’ètnia Ngangam parlen Anufo com a segona llengua a Togo (17)
Estatus:Oficial a Togo amb el nom de Tchokossi (17)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en francès a Benin (17)
Bilingüisme en Haussa i francès a Togo (17)
Programa de ràdio a Togo 817)
Fonts documentals:Adjekum, Grace, Mary E. Holman, and Thomas W. Holman. 1993. Phonological processes in Anufɔ.
Bartels, Eric. 1983. "Le ton en Tchokossi: Des réflections préliminaires."
Bartels, Susan E. 1983. "Assimilation de la hauteur vocalique dans les formes impératives en tchokossi."
Holman, Mary E. and Thomas W. Holman. 1990. Toward a Bible translation strategy for the Chokosi church in northern Ghana.
Stanford, Ronald and Llewellyn Stanford. 1970. Collected field reports on the phonology and grammar of Chakosi.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia