Linguamundi
Entrades al diccionari: 45785
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ARAGONÈS

Codi:ARG (17)
AN (ISO)
Altres noms:FABLA ARAGONESA - ARAGOIERAZ
Nom original:ARAGONÉS (*)
Nom en altres llengües:Anglès ARAGONESE (*)
Espanyol ARAGONÉS (12)
Rus АРАГОНСКИЙ (30)
Família:INDOEUROPEA
Grup:ROMÀNIC
Subgrup:CONTINENTAL IBEROROMÀNIC (3)
País/Països:Espanya
valls Pirinenques a l’alt ARAGÓ i SOBRARB (*) Somontano i Baixa Robagorça (25)
La variant Occidental es parla als pobles de Ansó, Echo, Chasa, Berdún, i Jaca. La variant Central a Panticosa, Biescas, Torla, Broto, Bielsa, Yebra, i L'Ainsa; la variant Oriental a Benás (Benasque, Benasc, Patués), Plan, Bisagorri, Campo, Perarruga, Graus, Estadilla; la variant sud a Agüero, Ayerbe, Rasal, Bolea, Lierta, Uesca, Almudébar, Nozito, Labata, Alguezra, Angüés, Pertusa, Balbastro, Nabal (17)
També als pobles de Osca, Montsó, Barbastre, Fonz, Samianigo, Lo Grau (25).
Dialectes:ARAGONÈS OCCIDENTAL - ARAGONÈS CENTRAL - ARAGONÈS ORIENTAL - ARAGONÈS MERIDIONAL
Dialectes
ARAGONÈS OCCIDENTAL (ANSOTANO, CHESO), ARAGONÈS CENTRAL (BELSETÁN, CHISTABINO, TENSINO, PANDICUTO, BERGOTÉS), ARAGONÈS ORIENTAL (BENASQUÉS, GRAUSINO, RIBAGORZANO, FOBANO, CHISTABINO), ARAGONESE MERIDIONAL (AYERBENSE, SEMONTANÉS). (17)
Situació:Amenaçada
Nombre total de parlants:10000
10.000 (24) segons informe UNESCO 2009 (30)
11.000 (*) més 20.000 que la poden parlar com a segona llengua segons Consell de la llengua aragonesa 1993 (17) i fins a 50.000 que poden parlar-lo o entendre’l (24)
31.000 el 1993 (3)
12.000 (25)
30.000 (7)
Estatus:Regulada per Academia de l’aragonés (25)
Protegida. Sense estatus oficial (5,7)
Alfabet:Alfabet llatí (*)
Dades sociolingüístiques:ARAGONÈS, llengua literària medieval parlada a Aragó (11)
Bilingüiisme en castellà (17)
N’hi hauria uns 500 de monolingües (17)
Dades sociopolítiques:S'està pendent que s'aprovi una llei de llengües que donaria una certa protecció a l'aragonès (25)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia