Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ARÍ

Codi:AIZ (17)
Altres noms:AARI - ARI - ARA - ARO - AARAI - SHANKILLA - SHANKILLIÑA - SHANKILLIGNA - CHANKILLA - SHANKILLINYA - ARE
Shankilla és un nom despectiu (17)
Nom original:A’ARI (16)
Nom en altres llengües:Espanyol ARÍ (12)
Família:AFROASIÀTICA
Grup:OMÒTIC
Subgrup:GOGODALA
País/Països:Eritrea / Etiòpia
ETIÒPIA, regió d’OMO, (*) província de Gamo Gofa (12)
sud d’Etiòpia (17,28)
Prop de Hamer-Banna (28)
ERITREA, regió d’Omo, muntanyes de Jinka (16) (¿)
Dialectes:BAKO - BIYO - GALILA - GOZZA - LAYDO - SEYKI - SHANGAMA - SIDO - UBAMER - ZEDDO
BAKO (BACO), BIYO, GALILA, (*)
GOZZA, LAYDO, SEYKI, SHANGAMA, SIDO, UBAMER (WUBAHAMER), ZEDDO (16,17,28)
Nombre total de parlants:158857
158.857 llengua materna cens 1998 (17)
13.319 segona llengua cens 1998 (17)
109.000 el 1993 (26)
40.000 (12)
Menys de 20.000 (28)
Per països
157.000 a Eritrea (16)?
Alfabet:Sense tradició escrita (12)
Dades sociolingüístiques:La majoria (129.350) són monolingües, alguns són bilingües en Amhàric i en Gofa (17)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 155.002 segons cens de 1989 (26)
Fonts documentals:Abebe, Alemayehu. 2002. "Sociolinguistic survey report on the Ometo dialect of Ethiopia, part II." (17)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia