Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ARIFAMA-MINIAFIA

Codi:AAI (17)
Altres noms:MINIAFIA-ARIFAMA
Família:AUSTRONÈSICA
Grup:MALAIOPOLINESI
Subgrup:OCEÀNIC
Subgrup PAPUÀ (26)
País/Països:Papua Nova Guinea
Província de Oro, districte de Tufi, a la costa del cap Nelson i la badia de Collingwood, 20-25 pobles (17)
Dialectes:ARIFAMA - MINIAFIA
ARIFAMA, MINIAFIA (17)
Nombre total de parlants:3469
2.147 segons Wurm 1977 (17,26)
3.469 el 2000 (17)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en anglès i Motu (17)
Els parlant d’ARIFAMA estan canviant a altres llengües properes (17)
Fonts documentals:Wakefield, David C. 1988. The social organization of the Miniafia.
Wakefield, David C. 1989. "Dog-pigs and other people."
Wakefield, David C. 2001. "Sectarianism and the miniafia people of Papua New Guinea."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia