Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ARMENI

Família:SIGNES
País/Països:Armènia


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia