Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

ARRENTE

Codi:ARE occidental (17)
AER oriental (17)
Altres noms:ARRENTE OCCIDENTAL - ARRENTE ORIENTAL - ARANDA - ARUNTA
Hi hauria també una llengua de signes Arrernte (25)
Nom en altres llengües:Anglès ARRENTE (10) ARRERNTE (30)
Família:AUSTRALIANA
Grup:PAMA-NYUNGAN
Subgrup:ARÀNDIC
País/Països:Austràlia
al centre (10)
Occidental: Territori Nord àrea d’Alice Springs, a Hermannsburg (17)
Oriental: Territori del Nortd, àrea de Alice Springs (Mparntwe), Santa Teresa (Ltyentye Apurte), Alcoota, Harts Range (Artetyerre), Bonya (Uthipe Atherre), Amoonguna (Amwengkwerne). (17)
Dialectes:AKERRE - ARANDA - ANTEKERREPENH - AKARRE - IKNGERRIPENHE - MPARNTWE
Wurm and Hattori (1981) and Ruhlen (1987) consideren com a dues llengües separades (17)
Dialectes
Occidental: ARANDA OCCIDENTAL, AKERRE (AKARA), ARANDA SUD (17)
Oriental: MPARNTWE ARRERNTE, IKNGERRIPENHE, AKARRE, ANTEKERREPENH (26)
Situació:Amenaçada
Potencialment Amenaçada (10)
Nombre total de parlants:2000
2.000 segons NILS 2005 (30)
2.750 el 1995 (26)
Per variants dialectals
1.000 referit a Occidental segons Wurm i Hattori 1981 (17)
1.500-2.000 referit a Oriental segons Neil Broad 1995 (17)
2.175 referit a Oriental segons WCD 2000 (17)
Alfabet:Alfabet llatí (26)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en anglès (17)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia