Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ASTURIÀ

Codi:AST (17)
Altres noms:BABLE - ASTURIANOLLEONÈS - LLEONÈS - ASTURLLEONÈS
BABLE, nom popular de l’ASTURIÀ (11,24)
Nom original:ASTURIANO (BABLE) (5)
ASTURIANU (*)
BABLE (3)
ASTURLLIONÉS (25)
Nom en altres llengües:Anglès ASTURIAN (*) ASTURIAN-LEONESE (30)
Espanyol ASTURIANO (12)
Rus АСТУРИЙСКО-ЛЕОНСКИЙ (30)
Família:INDOEUROPEA
Grup:ROMÀNIC
Subgrup:CONTINENTAL IBEROROMÀNIC (3,17)
País/Països:Espanya / Portugal
ASTÚRIES (*), excepte la part limítrofe amb Galícia (7,17)
Oest i nord de Lleó (7,17) i a Zamora, en poblacions com León, Villablino, Páramo del Sil, Fabero, Truchas, Astorga, Puebla de Sanabria
Part occidental de SANTANDER (2,17)
PORTUGAL, al Conselho de Miranda do Douro (*), Riodonor, Guadranil (3) Sendim, Vimioso
Dialectes:ASTURIÀ OCCIDENTAL - ASTURIÀ CENTRAL - ASTURIÀ ORIENTAL - EXTREMENY - EO-NAVIEGUES - LLEONÈS - MUNTANYÈS
Conjunt de parlars lleonesos d’Astúries (2,11)
El MIRANDÈS es pot considerar una variant de l’ASTURIÀ (*) però considera que també podria ser una llengua diferent (17)
Dialectes
LLEONÈS, ASTURIÀ OCCIDENTAL, ASTURIÀ CENTRAL (BABLE), ASTURIÀ ORIENTAL (17,25)
SANABRÈS, a Zamora (24)
MUNTANYÈS, EO-NAVIEGUES, ESTREMENY (25) com a parlars de transició
Situació:Amenaçada
Nombre total de parlants:392000
110.000 segons cens 1995 (26)
450.000 el 1994 el coneixen (3) segons F.F.Botas (17)
450.000 el 1991 (7)
100.000 com a llengua materna (*)
620.000 (25)
150.000 (30)
Par països
360.000 a Astúries el 2002
50,000 d’Asturià Central, 30,000 Asturià de l’Oest, 20,000 Asturià de l’est (17)
550.000 de l’ASTURIÀ (25)
25.000 a Lleó i Zamora el 2007
55.000 de LLEONÈS (25)
7.000 a Portugal el 2003
25.039 a Portugal (17)
Estatus:Regulada per Academia de la Llingua Asturiana (25)
Protegida, sense estatus oficial (*)
Oficial a Miranda do Douro, a Portugal (25)
Dades sociolingüístiques:Bilingüisme en espanyol (17)
Utilitzada en l’ensenyament primari i secundari (17)
A Astúries un 90% l’entenen, 72% el parlen, 57% el llegeixen, i 38% l’escriuen (24) .
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 550.000 el 1996 (17)
Hi ha una disputa amb la franja occidental d’astúries on es parla una varietat del gallec i que alguns reivindiquen com a varietat de l’asturià (24)
Hi ha un moviment molt minoritari de caràcter nacionalista com ara Ensame República Asturiana, que propugna la creació d’una república asturiana


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia