Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

ATSUGEWI

Codi:ATW (17)
Altres noms:Atsugewi significa “Els del rierol” (28)
Nom en altres llengües:Anglès ATSUGEWI (30)
Família:AMERÍNDIA
Grup:HOKA-SIÚ
Subgrup:HOKA
Subgrup KAROK-SHASTA (17)
País/Països:Estats Units
nordest de Califòrnia (17)
Vivien entre els rius Scot i Shasta i l’alt Klamath (Califòrnia). Actualment viuen a les reserves Siletz, Grande Ronde i Smith. (25)
Situació:Extingida
el 1988 (25)
Pràcticament extingida (17) (25)
Nombre total de parlants:0
3 segons L Hinton 1994 (17)
4 el 1980 segons Asher (25)
4 segons Chafe 1962 (17,26)
Dades sociolingüístiques:Tots més grans de 50 anys (17)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 200 individus segons SIL 1977 (17)
El 1800 els atsugewi i achonawi eren 2.000 individus. Cap el 1960 només en restaven 271 achonawi. Tanmateix, Asher afirmava que el 1980 hi havia 800 atsugewi i 200 achonawi. Segons dades del cens dels EUA del 2000, hi havia 1.656 indis pitriver purs, 384 barrejats amb altres tribus, 487 barrejats amb altres races i 111 amb altres races i tribus. En total, 2.538 individus. Segons dades de la BIA del 1995, a la reserva Pit River hi vivien 2.537 individus (2.036 al rol tribal), i a la ranxeria Alturas en vivien 16 (9 al rol tribal). Per altra banda, a la reserva Quartz valley hi viuen 200 persones (249 al rol tribal) de les tribus shasta, karok i klamath. (25)
Fonts documentals:BRIGHT, William. (1965). [Review of A history of Palaihnihan phonology by D. L. Olmstead]. Language, 41 (1), 175-178.
GOLLA, Victor, Ives Goddard, Lyle Campbell, Marianne Mithun, and Mauricio Mixco. 2007. North America. Atlas of the World's Languages (2nd. edition), ed. by R.E. Asher and C.J. Moseley, 7-44. London: Routledge.
GOOD, Jeff; McFarland, Teresa; & Paster, Mary. (2003). Reconstructing Achumawi and Atsugewi: Proto-Palaihnihan revisited. Atlanta, GA. (Paper presented at the annual meeting of the Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas, January 2–5).
MITHUN, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
OLMSTEAD, David L. (1954). Achumawi-Atsugewi non-reciprocal intelligibility. International Journal of American Linguistics, 20, 181-184.
OLMSTEAD, David L. (1956). Palaihnihan and Shasta I: Labial stops. Language, 32 (1), 73-77.
OLMSTEAD, David L. (1957). Palaihnihan and Shasta II: Apical stops. Language, 33 (2), 136-138.
OLMSTEAD, David L. (1959). Palaihnihan and Shasta III: Dorsal stops. Language, 35 (4), 637-644.
OLMSTEAD, David L. (1964). A history of Palaihnihan phonology. University of California publications in linguistics (Vol. 35). Berkeley: University of California Press.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia