Linguamundi
Entrades al diccionari: 45714
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10729

AUXIRI

Altres noms:AUXIRA - AUSHIRI - TEQUIRACA - TEKIRAKA - AVISHIRI
Similar a l’ARABELA, però diferent de l’ABISHIRA (17)
TEQUIRACA deu ser el mateix que AUXIRI
Família:AMERÍNDIA
Grup:ANDÍ
ZAPAROA (17)
Subgrup:ZÀPARO
País/Països:Perú
afluent del riu Napo, Escuelacocha (17)
Situació:Extingida


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia