Linguamundi
Entrades al diccionari: 45708
Llengües: 6557 : : Dialectes: 10727

AWNGI

Codi:AWN (17)
Altres noms:AWIYA - AWI - AGAW - AGAU - AGEW - AGOW - AWAWAR - DAMOT - KWOLLANYOCH
diferent de l’AGAU (17)
Nom original:AWÍYA (29)
Família:AFROASIÀTICA
Grup:CUIXÍTIC
Subgrup:CENTRAL (29)
País/Països:Etiòpia
regió d’Amara, sud est del llac Tana (17)
Províncies de Agäwameder i Mätäkkäl. (29)
Nombre total de parlants:356980
356.980 llengua materna segons cens 1998 (17)
64.425 segona llengua segons cens 1998 (17)
490.000 el 1993 (26)
50.000 (29)
Dades sociolingüístiques:Monolingües 279.326 segons cens 1998 (17)
Usen l’Amhàric com a segona llengua (17) que es va imposant (29)
Dades sociopolítiques:Grup ètnic de 397.491 segons cens de 1998 (17)
Fonts documentals:LEYEW, Zelealem. 1994. "First report on a survey of the Shinasha and Agew dialects and languages."
LEYEW, Zelealem. 2002. "First report on a survey of the Shinasha and Agew dialects and languages."
WEDEKIND, Charlotte and Klaus Wedekind. 1995. "A survey of Awngi."
WEDEKIND, Klaus and Charlotte Wedekind. 2002. "Sociolinguistic survey of the Awngi language of Ethiopia."


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia