Linguamundi
Entrades al diccionari: 45800
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10764

CAO LAN

Codi:MLC (17)
Altres noms:MAN CAO LAN - CAOLAN - SAN CHAY - SAN CHI - SÁN-CHI - MÁN - CAO LAN-SÁN CHI
MAN és pejoratiu (17)
Nom en altres llengües:Espanyol CAO LAN (12)
Família:ÀUSTRICA
SINOTIBETANA (12)
Grup:DAIC-TAI
Subgrup:KAM-TAI
Subgrup TAI-SEK (17)
País/Països:Vietnam / Xina
VIETNAM. (*) Províncies de Bac Thái, Quang Ninh, Hà Bac, Cao Bang, Lang Son i Hà Tuyen, al nord tocant a Xina (17)
Dialectes:
Nombre total de parlants:187315
100.000 el 1981 (26)
140.000 (12)
114.000 segons Dang Nghiem Van (17)
Per països
147.315 a Vietnam segons cens de 1999 (17)
40.000 a Xina el 2002 (17)
Dades sociopolítiques:San Chay és una nacionalitat reconeguda oficialment a Vietnam (17)
A Xina estan inclosos dins la nacionalitat ZHUANG (29)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia