Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

AQUITANI

Codi:XAQ
Altres noms:ÈUSCAR ARCAIC - AQUITÀ
Nom en altres llengües:Espanyol: AQUITANO (28)
Família:AÏLLADA / DESCONEGUDA
BASC
País/Països:França / País Basc / Espanya
FRANÇA, a Aquitània, departaments francesos de Pirineus Atlàntics, Alts Pirineus, Alta Garona, Ariège, Landes, Gers i olt Garona (25)
ESPANYA, País Basc, Navarra, nord d'Aragó (25)
Dialectes:Considerada l’antecedent del BASC, però també podria ser-ne un dialecte
Situació:Extingida
A l’alta edat mitjana
Dades sociolingüístiques:Només se’n conserven alguns noms propis (28)
Fonts documentals:http://www.webpersonal.net/jrr/ib8b_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquitanian_language
Ballester, Xaverio (2001): «La adfinitas de las lenguas aquitana e ibérica», Palaeohispanica 1, pp. 21-33.
Gorrochategui, Joaquín (1984): Onomástica indígena de Aquitania, Bilbao.
Gorrochategui, Joaquín (1993): «La onomastica aquitana y su relación con la ibérica», Lengua y Cultura en la Hispania Preromana, pp. 609-634.
Gorrochategui, Joaquín (1995): «The Basque Language and Its Neighbors in Antiquity», Towards a History of the Basque Language, pp. 31-63.
Hoz, Javier de (1995): «El poblamiento antiguo de los Pirineos desde el punto de vista lingüístico», Muntanyes i Població. El passat dels Pirineus des d’una perspectiva multidisciplinària, pp. 271-297.
Michelena, Luís (1954): «De onomástica aquitana», Pirineos 10, pp. 409-458.
Núñez, Luis (2003): El Euskera arcaico. Extensión y parentescos,Tafalla.
Rodríguez Ramos, Jesús (2002): «La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la epigrafía íbera», Fontes Linguae Vasconum 90, pp. 197-219.
Trask, Larry (1995): «Origin and relatives of the Basque Language: Review of the evidence», Towards a History of the Basque Language, pp. 65-99.
Velaza, Javier (1995): «Epigrafía y dominios lingüísticos en territorio de los vascones», Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en occidente, pp. 209-218.


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia