Linguamundi
Entrades al diccionari: 45783
Llengües: 6554 : : Dialectes: 10763

ABERNIGIAN

Altres noms:Abernigian significa “els que viuen por on surt el sol; els de l’est” (28)
Família:AMERÍNDIA
Grup:ALGONQUÍ
País/Països:Estats Units
Massachisetts (28)
Situació:Extingida
Dades sociopolítiques:Podria correspondre als Wippanap (28)


2008 linguamundi · www.linguamundi.cat · info@linguamundi.cat · web: meddia